Bovenbouw / Tweede Fase voortgezet onderwijs

De lesbrieven zijn onderverdeeld per onderwijsniveau. Per lesbrief is aangegeven bij welke niveaus, vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Vmbo

Lespakket bovenbouw / tweede fase vmbo

Naar downloads

Havo

Lespakket bovenbouw / tweede fase havo

Naar downloads

Vwo

Lespakket bovenbouw / tweede fase vwo

Naar downloads

Studiebezoek aan FutureLand

Een bezoek aan FutureLand sluit goed aan op diverse leerdoelen in het onderwijs. Voor alle leeftijden en niveaus zijn er mogelijkheden voor een zinvolle kennismaking met Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven.

Informatie voor docenten