Onderbouw voortgezet onderwijs

De lesbrieven zijn onderverdeeld per onderwijsniveau. Per lesbrief is aangegeven bij welke niveaus, vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Vmbo

Lespakket onderbouw vmbo

Naar downloads

Havo

Lespakket onderbouw havo

Naar downloads

Vwo

Lespakket onderbouw vwo

Naar downloads

Studiebezoek aan FutureLand

Een bezoek aan FutureLand sluit goed aan op diverse leerdoelen in het onderwijs. Voor alle leeftijden en niveaus zijn er mogelijkheden voor een zinvolle kennismaking met Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven.

Informatie voor docenten