Havo onderbouw

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse kerndoelen behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles Opdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), delta, achterland, tijdlijn, tijdvakken, internationale arbeidsverdeling, invoer, uitvoer, internationale handel, productiefactoren, schaalvoordelen, schaalvergroting, maatschappelijke kosten, handelspartner, binnengrenzen, buitengrenzen.
Natuur en milieu Opdrachten
Antwoorden
30, 36, 38, 39, 41, 45 Natura 2000, delta, sedimentatie, erosie, eb en vloed, (kwetsbaar) ecosysteem, aantasting, vervuiling, uitputting, draagkracht, blinde kaart, coördinatensysteem.
Zand boven water Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
36, 38, 39, 41 Waterbouw, nieuw land maken, zandwinning, Kaartlezen, windrichtingen, NAP, coördinaten, duurzaamheid.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1, 2, 6, 7, 8, 9)
Opdrachten
Antwoorden
Informatiebladen
30, 41 Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50 Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
Geschiedenis
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles Opdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), tijdlijn, tijdvakken, internationale handel, handelspartner, concurrentie, consumptie.
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1 t/m 5)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
 
37, 40 Steentijd, jagers, verzamelaars, vissers,  ijstijd, Wereldoorlogen, archeologie.
Economie
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles Opdrachten
Antwoorden
36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, breedtecirkel (parallel), lengtecirkel (meridiaan), delta, achterland, tijdlijn, tijdvakken, internationale arbeidsverdeling, invoer, uitvoer, internationale handel, productiefactoren, schaalvoordelen, schaalvergroting, maatschappelijke kosten, handelspartner, binnengrenzen, buitengrenzen.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
Opdrachten
Antwoorden
 
39, 47, 50 Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
Biologie
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Natuur en milieu Opdrachten
Antwoorden
29, 30, 42 Natura 2000, duurzaamheid, producenten, consumenten, reducenten, kringloop van stoffen, herbivoor, carnivoor, omnivoor, voedselketen, voedselweb, biomassa, piramide van aantallen, piramide van biomassa, warm- en koudbloedig, vermesting, verzoeting, (biologisch afbreekbaar ) afval.
Wiskunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Zand boven water
 

Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad

22, 23, 24 Rekenen met procenten, eenheden en maten, schattend rekenen.
Natuurkunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Zand boven water Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
28, 32 Dichtheden, proefjes, mengsels, inklinken, doorlaatbaarheid, massapercentage.