Havo tweede fase

 

Per lesbrief is aangegeven bij welke vakken, begrippen en eindtermen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal. Met Maasvlakte 2 als actuele en interessante casestudy worden diverse eindtermen behandeld.

Lesbrieven in pdf-formaat

Aardrijkskunde
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1, 2, 3 en 7)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
C1, C2 Landschapsontwikkeling, geologie, Kwartair, Holoceen, Pleistoceen, Klimaatverandering, afzettingen, erosie, rivieren, ijstijden.
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
 
Opdrachten
Antwoorden
B2, E1, E2 Duurzame ontwikkeling, bedrijvigheid, concurrentiepositie, transport, modal shift, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
Economie
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Maasvlakte 2 in gebruik
(NIEUW)
 
Opdrachten
Antwoorden
C, D, F, H Duurzame ontwikkeling, bedrijvigheid, concurrentiepositie, transport, modal shift, automatisering, techniek, ruimtelijke inrichting.
Geschiedenis
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Bijzondere Schatten - Archeologie
(Opdracht 1 t/m 6)
Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
A2, A3, A4, B8 Jagers en verzamelaars, Wereldoorlogen, archeologie.