Onderwijs

Maasvlakte 2 is een leerzaam en boeiend onderwerp voor leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende opleidingsniveaus. Daarom zijn er digitale lesbrieven op maat ontwikkeld. De lesbrieven zijn interessant voor Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie en Geschiedenis. Vakken waar de toegangspoort tot Europa raakvlakken mee heeft.

Er is digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor het primair onderwijs (groep 7 en 8) en onderbouw, middenbouw en bovenbouw vmbo/havo/vwo. Totaal 6 lesbrieven in 27 varianten (voor verschillende niveaus en vakken geschikt gemaakt).

Lesgeven met interactief kaartmateriaal

Van de haven van Rotterdam en het plangebied is een interactieve kaart gemaakt. U kunt op de kaart weergeven wat u zelf wilt. U kunt diverse functionaliteiten aan en uit zetten, zo geeft u naar eigen inzicht les over de haven en Maasvlakte 2. Breng de natuurcompensatie in beeld of zoom in op het plangebied van Maasvlakte 2. De kaart bevat tevens de geschiedenis van de haven.

Lesgeven met beeldmateriaal

Bent u op zoek naar geschikt en prikkelend beeldmateriaal voor in de les? Dan kunt u uw leerlingen kennis laten maken met de filmische wereld van Maasvlakte 2. Deze film brengt het project Maasvlakte 2 op een snelle, aansprekende manier voor jongeren in beeld. De aanleg van Maasvlakte 2 is een gigantisch project, waar veel personen en partijen bij betrokken zijn. 

Werkstukinformatie

Maasvlakte 2 en de haven van Rotterdam zijn een goed onderwerp voor een spreekbeurt, praktische opdracht, profielwerkstuk of sectorwerkstuk. Hier vind je allerlei informatie en beeldmateriaal voor jouw werkstuk.

Bezoek FutureLand gratis

Naast lessen in de klas is het ook mogelijk informatiecentrum FutureLand gratis te bezoeken. Voor verschillende leeftijden en niveaus zijn er passende programma's. De programma's bevatten onder meer een presentatie en introductiefilm en een interactieve ontdekkingstocht door het centrum. Lees hier alles over een studiebezoek aan FutureLand. 

Studiebezoek aan FutureLand

Een bezoek aan FutureLand sluit goed aan op diverse leerdoelen in het onderwijs. Voor alle leeftijden en niveaus zijn er mogelijkheden voor een zinvolle kennismaking met Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven.

Informatie voor docenten

Spreekbeurt over FutureLand?

Leer je klasgenootjes alles over de uitbreiding van de Rotterdamse haven en laat filmpjes, een potje oerzand en een mammoetbot van wel 30.000 jaar oud zien!

LEEN DE SPREEKBEURTBOX