Primair onderwijs bovenbouw

Per lesbrief is aangegeven bij welke begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Lesbrieven in pdf-formaat

Primair onderwijs bovenbouw
  Downloads Kerndoelen Begrippen
Basisles

Opdrachten
Antwoorden

47, 48, 50 Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, aangroeikust, aanslibben, eb en vloed, NAP, transportroutes, indijken, droogmalen.
Zand boven water Opdrachten
Antwoorden
Informatieblad
26, 29, 30, 32, 42, 47, 48, 50 Rekenen (met eenheden en maten), dichtheid, proefjes, kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, NAP, waterbouw.
Duurzaam werken

Opdrachten
Antwoorden

39, 47, 48, 50 Beroepen en beroepsgroepen, duurzaamheid, transport, achterland, distributiecentrum, kaartlezen.
Maasvlakte 2 in
gebruik (nieuw)

Opdrachten
Antwoorden

39, 47, 50 Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie.