Privacystatement

Privacystatement Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelt Havenbedrijf Rotterdam informatie. We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Het Havenbedrijf leeft daarbij de wettelijke voorschriften na.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: “het Havenbedrijf”) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Het Havenbedrijf verwerkt deze gegevens in het kader van haar zakelijke dienstverlening of ten behoeve van de uitoefening van haar publieke taken (Divisie Havenmeester Rotterdam). Om er op toe te zien dat het Havenbedrijf uw persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerkt, is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Het Havenbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, tenzij het Havenbedrijf op grond van een wettelijke bepaling verplicht is deze gegevens langer te bewaren. Het Havenbedrijf zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om de website goed te laten functioneren, gebruikt het Havenbedrijf functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Onze website slaat deze bestanden op uw computer op. Door het gebruik van cookies herkent onze website uw computer tijdens een vervolgbezoek aan onze website. Zo kunnen wij uw bezoek aan www.futureland.nl zo informatief en relevant mogelijk maken. Meer informatie kunt u lezen op onze cookieverklaring.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, bijvoorbeeld over hoe u uw rechten kunt uitoefenen (inzage, correctie, wijziging, aanvulling of verwijdering), aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan door te e-mailen naar avg@portofrotterdam.com).

Het Havenbedrijf behoudt zich het recht voor het privacystatement te wijzigen.