Privacystatement

Algemene privacyverklaring Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Havenmeester Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Havenmeester Rotterdam als verantwoordelijken

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) en Havenmeester Rotterdam verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Om erop toe te zien dat zij als verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerken, is een interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming, aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door HbR en door Havenmeester Rotterdam. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming treft u hieronder aan.

Reikwijdte van deze algemene verklaring

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door HbR en Havenmeester Rotterdam. Daarnaast leest u hoe u contact kunt opnemen met ons of onze interne toezichthouder, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Naast deze algemene verklaring hebben wij verschillende specifieke privacyverklaringen opgesteld. Hierin staat informatie over onder meer het doel van de verwerking in kwestie, de rechtsgrondslag, welke persoonsgegevens we van u verwerken en hoe lang we deze gegevens bewaren. De specifieke privacyverklaringen vullen zodoende deze algemene privacyverklaring aan en de verklaringen moeten dan ook in samenhang worden gelezen.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door HbR en Havenmeester Rotterdam. Voor vragen over de verwerking van uw gegevens door andere bedrijven of organisaties in de Rotterdamse haven dient u met hen contact op te nemen.

Samenwerkingsverbanden en de doorgifte van uw persoonsgegevens

HbR en Havenmeester Rotterdam werken soms samen met andere partijen. Conform wet- en regelgeving maken zij dan afspraken met de andere partijen in deze samenwerkingsverbanden over de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer uw gegevens worden verwerkt in een samenwerkingsverband wordt u daarover apart geïnformeerd door middel van een specifieke privacyverklaring. Soms is het zo dat HbR of Havenmeester Rotterdam niet het eerste aanspreekpunt is als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door zo’n samenwerkingsverband. Als dit het geval is, dan zal duidelijk worden aangegeven in de specifieke verklaring met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

Digitalisering in de Rotterdamse haven

HbR en Havenmeester Rotterdam maken gebruik van digitalisering om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Hiervoor worden diverse producten en diensten ontwikkeld door HbR om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling of afname van deze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Door middel van specifieke privacyverklaringen wordt u daarover nader geïnformeerd.

Internationaal

Al jarenlang beheert en ontwikkelt het Rotterdamse havenbedrijf één van ’s werelds drukste en grootste logistieke centra ter wereld. HbR en Havenmeester Rotterdam hebben als uitgangspunt in hun beleid dat uw gegevens alleen worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het internationale karakter van de Rotterdamse haven kan met zich meebrengen dat uw gegevens buiten de EU worden verwerkt. In dat geval dragen wij er zorg voor dat uw gegevens worden beschermd en wordt u over dergelijke verwerkingen geïnformeerd.

Contact met de organisatie

Heeft u een algemene vraag over de verwerking van uw gegevens? Neem contact met ons op. Wij geleiden uw e-mail door naar het desbetreffende organisatieonderdeel, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.uder (FG)

Wilt u contact met onze interne toezichthouder? FG@portofrotterdam.com