23-07-2019

Eeuwenoud scheepswrak te bewonderen bij FutureLand

In de winter van 2018 werd, tijdens bouwwerkzaamheden van de HES Hartel Tank Terminal op de Maasvlakte, een deel van een scheepswrak gevonden. De afgelopen maanden is het wrak door maritiem archeologen onderzocht. Wat weten we inmiddels over het schip?


Pinas, fregat of fluitschip
De Maritiem Archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben vastgesteld dat het gaat om een stuk van het bakboord (de linkerzijde) van een groot zeegaand schip. Om meer precies te zijn: specifieke kenmerken van het schip wijzen erop dat het afkomstig is van een pinas, fregat of fluitschip met een lengte van ongeveer 30 meter. Bijzonder is dat het een intacte bovenkant van het boord betreft, iets dat niet vaak wordt gevonden! Afgelopen winter werd het scheepswrak opgegraven en opgetakeld. Portvlogger Gio was hier bij aanwezig.

Maritiem knooppunt
Het is niet vreemd dat er op de Maasvlakte een scheepswrak is gevonden. De Maasmonding was vanaf de Late Middeleeuwen een belangrijk maritiem knooppunt. Bij werkzaamheden op de Maasvlakte worden dan ook regelmatig scheepswrakken aangetroffen, tot nu toe ongeveer veertig. De monding was dynamisch en bestond uit zandplaten. Schepen vergingen er dan ook regelmatig. Dit wrakdeel laat een heftige scheepsbreuk zien, waarbij het schip waarschijnlijk is gekapseisd en later in meerdere stukken is gebroken.

Runderharen met pek
De archeologen hebben vastgesteld dat het schip gebouwd is van eikenhout en bekleed met meerdere lagen naaldbomenhout. Daartegenaan zijn sporen gevonden van runderharen met pek: deze laag zorgt ervoor dat het hout beschermd is tegen allerlei houtetende zeedieren, zoals boormosselen, zeepokken en paalworm. Na dateringsonderzoek van de jaarringen van het hout blijkt dat het hout in 1717 is gekapt. De archeologen weten zelfs waar het gebruikte hout vandaan komt: Noord-Duitsland. In deze periode stond er in Nederland geen boom meer overeind en werd al het hout wat nodig was voor scheepsbouw geïmporteerd uit het buitenland.

Ga zelf kijken!
Wil je het wrak zelf bewonderen? Dat kan bij informatiecentrum FutureLand. Nadat het schip werd gevonden is deze voorzichtig opgetakeld, in een stalen frame gezet en onderzocht door de archeologen. Op 16 juli is het scheepsdeel zorgvuldig vervoerd naar FutureLand om tentoongesteld te worden. Het wrak is daar voor iedereen kosteloos te bewonderen. RTV Rijnmond was aanwezig bij de plaatsing en sprak met maritiem bioloog Wouter Waldus en Bert Oosthoek van het Havenbedrijf Rotterdam over hoe bijzonder de vondst en tentoonstelling van dit wrak is.